Prostočasne dejavnosti


Številne prostočasne aktivnosti oblikujemo glede na potrebe, pobude, želje uporabnikov. Program prilagajamo aktualnemu dogajanju v okolju. Različne izobraževalne, kulturne, športne, družabne dejavnosti v različnih oblikah so izredno pomembne za ohranjanje, razvijanje znanj, veščin, sposobnosti uporabnikov.

Z dramsko – lutkovno skupino pripravljamo različne igre in uprizoritve

S Folklorno skupino VDC Črnomelj sodelujemo na različnih prireditvah

Udeležujemo se različnih športnih prireditev

Ukvarjamo se s čebelarstvom

Udeležujemo se različnih likovnih srečanj, tekmovanj in delavnic

Organiziramo letovanja in izlete

V Projektu medgeneracijskega sodelovanja se povezujemo s DSO Črnomelj in Metlika, različnimi šolami, vrtci….

Plešemo v plesni skupini Mavrica

V sodelovanju s Knjižnico Črnomelj izvajamo projekt » Drugačnih pravljic«

V sodelovanju z Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj za naše uporabnike organiziramo računalniške tečaje. Hkrati nam s svojim strokovnim znanjem pomagajo pri vodenju folklorne skupine.

V okviru družabnih srečanj ( pikniki, delavnice, športni dnevi, bralni kovček) se povezujejo enote med sabo

Pripravljamo in predstavljamo različne projektne naloge