Predstavitev


» Ne delamo dan za dnem, da dokončamo stvari, ampak zato, da izboljšamo prihodnost…ker bomo v njej preživeli ostali del življenja« ( Charles F. Kettering)

Kdo smo?

Smo javni socialno varstveni zavod – Varstveno delovni center Črnomelj ( VDC Črnomelj) s sedežem v Črnomlju in enotami dnevnega varstva v Črnomlju in Vinici ter Bivalno enoto v Črnomlju.

Kaj delamo?

Izvajamo socialno varstveni storitvi za odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju:

  • varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji
  • institucionalno varstvo

Poslanstvo

Naše poslanstvo je omogočanje aktivnega življenja, izbire, individualne obravnave, delovnega udejstvovanja, razvijanje optimalne samostojnosti, samoodločanja, osebne odgovornosti in samozavesti odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju.

Kje smo?