Enote


Enota Črnomelj

Nahaja se na naslovu Majer 7 v Črnomlju. Uporabniki so razdeljeni v štiri delovne skupine ( šiviljska delavnica, tiskarska delavnica, delavnica z lastnim programom ter delavnica za kooperacijsko delo in papirno embalažo)

Enota Vinica

Nahaja se na naslovu Sečje selo 31 v Vinici. Uporabniki so razdeljeni v dve delovni skupini ( delavnica za pletenje košar in šiviljska delavnica)