Izjava o dostopnosti


Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.vdc-crnomelj.si .

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve kot so:
• odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve in velikosti vsebin glede na ločljivost zaslona),
• prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnika zaslona, brajevo vrstico),
• navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
• ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
• predvidljivo delovanje spletišča,
• omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
• omogočena je uporaba različnih ravni naslovov

Povratne in kontaktne informacije

V pripravo vsebin smo vložili veliko truda in si prizadevamo, da bi bila spletna stran čim bolj dostopna in obiskovalcem prijazna. Še vedno pa lahko pride do težav z dostopnostjo. V primeru, da kdo od obiskovalcev najde kakšno pomanjkljivost, o neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošlje obvestilo po navadni pošti  ali elektronski pošti na naslov:

Varstveno delovni center Črnomelj
Majer 7
8340 Črnomelj
E-pošta: tajnistvo@vdc-crnomelj.si

Odgovor boste prejeli  v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma zahtevo. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo in zahtevo, poslano v skladu z 8. členom  Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
TRŽAŠKA CESTA 21
1000 Ljubljana
Tel: 01 478 47 78
E-pošta: gp.uiv@gov.si

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena  12.10.2021 na podlagi samoocene.