Storitve in programi


Varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji

Varstveno delovni center Črnomelj izvaja socialno varstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve posebnimi pogoji. Storitev se izvaja 5 dni v tednu od ponedeljka do petka v trajanju od najmanj 5 do največ 8 ur dnevno.

Varstvo:

 • Nudenje pomoči pri vsakdanji skrbi za sebe ( higiena, oblačenje, pomoč pri gibanju in hoji, orientaciji, prehrani…)
 • Pomoč pri komunikaciji, razvijanju pozitivnih medsebojnih odnosov, samospoštovanja in spoštovanja, razvijanje čuta pripadnosti, strpnosti…
 • Varstvo pri prihodih in odhodih, spremstvo pri prevozih…
 • Skrb za zdravje in dobro počutje

Vodenje:

 • Oblikovanje, izvajanje, spremljanje individualnih programov
 • Ohranjanje pridobljenega znanja in sposobnosti ter učenje novih veščin in vsebin na področjih komunikacije, opismenjenosti, splošne poučenosti, samostojnosti in vključevanju v okolje
 • Organiziranje kreativnih dejavnosti in aktivno vključevanje ter povezovanjem z okoljem
 • Pomoč pri reševanju osebnih stisk

Zaposlitev pod posebnimi pogoji:

Različne oblike dela omogočajo uporabnikom:

 • Ohranjanje pridobljenih znanj in razvoj novih sposobnosti in spretnosti
 • Zagotavljanje pogojev za varno delo, prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov sposobnostim varovancev
 • Uvajanje v delo, razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti ter spremljanje delovnega procesa
 • Nabava sredstev in pripomočkov, prevoz materiala na delo in prodaja izdelkov