Institucionalno varstvo – bivalna enota


Varstveno delovni center Črnomelj izvaja tudi celodnevno varstvo odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju v Bivalni enoti. Dejavnost se izvaja 16 ur dnevno.

Dejavnost 16 urnega institucionalnega varstva v BE izvajamo v naši hiši na Majerju, ki se nahaja v prenovljeni poslovni coni. Bivalna enota je od dnevnega centra oddaljena 300 m. Nekateri uporabniki iz bivalne enote so vključeni v dnevno varstvo enote Lunce, ki se nahaja v zgornjih prostorih bivalne enote. Stanovalci bivalne enote prebivajo v bližini narave, saj se bivalna enota nahaja 200 metrov nad obrežjem reke Lahinje. Poleti imajo v popoldanskem času uporabniki v rabi tudi manjšo uto ob bivalni enoti. Bivalna enota ima tudi manjši sadovnjak in manjši vrt. Vrt obdelujejo  stanovalci sami. Poleg bivalne enote je postavljen tudi čebelnjak.

   

Bivanje v bivalni skupnosti

  • je enakopravno, neodvisno življenje stanovalcev ob nudenju potrebne podpore pri vsakodnevnem življenju.
  • je polnovredno življenje z aktivno vlogo stanovalca pri vsakodnevnih odločitvah
  • je bivanje v manjši skupnosti, kjer se medsebojno spoštujemo in upoštevamo skupaj dogovorjena pravila
  • poudarek je na domačnosti, toplini, zasebnosti, enakih možnostih za življenje, varnosti in stalni podpori strokovnega kadra

Življenje v bivalni skupnosti pomembno vpliva na večjo možnost izražanja posameznikove individualnosti, potreb, želja ter kakovostno oblikovanje lastne samopodobe. S tega vidika bivalna skupnost in življenje v njej pomeni pomembno pridobitev in izenačitev možnosti za njene stanovalce.

Naš glavni cilj je življenje v Bivalni enoti čim bolj približati življenju v družini. Njihova skrb za hišo – vsakodnevna hišna opravila, skupni obedi in praznovanja, delo na vrtu, izleti, sprehodi, ustvarjalne delavnice in večerno druženje pred spanjem krepijo medsebojne odnose, medsebojno pomoč in občutek pripadnosti.

Naša Bivalna enota je odprta tudi do okolice. Povezujemo se z ljudmi v bližnji okolici in vabimo v hišo prostovoljce, ki so pripravljeni del svojega časa koristno, prijetno in polno preživeti.