Institucionalno varstvo – bivalna enota


Varstveno delovni center Črnomelj izvaja tudi celodnevno varstvo odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju v Bivalni enoti. Dejavnost se izvaja 16 ur dnevno. Dejavnost izvajamo v naši hiši na Majerju v bližini dnevnega centra.

Bivanje v bivalni skupnosti

  • je enakopravno, neodvisno življenje stanovalcev ob nudenju potrebne podpore pri vsakodnevnem življenju.
  • je polnovredno življenje z aktivno vlogo stanovalca pri vsakodnevnih odločitvah
  • je bivanje v manjši skupnosti, kjer se medsebojno spoštujemo in upoštevamo skupaj dogovorjena pravila
  • poudarek je na domačnosti, toplini, zasebnosti, enakih možnostih za življenje, varnosti in stalni podpori strokovnega kadra

Življenje v bivalni skupnosti pomembno vpliva na večjo možnost izražanja posameznikove individualnosti, potreb, želja ter kakovostno oblikovanje lastne samopodobe. S tega vidika bivalna skupnost in življenje v njej pomeni pomembno pridobitev in izenačitev možnosti za njene stanovalce.

Naš glavni cilj je življenje v Bivalni enoti čim bolj približati življenju v družini. Njihova skrb za hišo – vsakodnevna hišna opravila, skupni obedi in praznovanja, delo na vrtu, izleti, sprehodi, ustvarjalne delavnice in večerno druženje pred spanjem krepijo medsebojne odnose, medsebojno pomoč in občutek pripadnosti.

Naša Bivalna enota je odprta tudi do okolice. Povezujemo se z ljudmi v bližnji okolici in vabimo v hišo prostovoljce, ki so pripravljeni del svojega časa koristno, prijetno in polno preživeti.