Kontakti


Enota Majer

Majer 7
8340 Črnomelj
tel. 07 35 69 130

direktor VDC Črnomelj
e: borut.grabrijan(at)vdc-crnomelj.si
e: racunovodstvo(at)vdc-crnomelj.si
e: tajnistvo(at)vdc-crnomelj.si

vodja dnevnega varstva, Majer 7
e: zdenka.vrlinic(at)vdc-crnomelj.si

e:barbara(at)vdc-crnomelj.si
e: andreja.verderber(at)vdc-crnomelj.si
e: alenka.grabrijan(at)vdc-crnomelj.si
e: jure(at)vdc-crnomelj.si

Enota Vinica

Sečje selo 31
8344 Vinica
Tel.: 064 246 955
e: enota.vinica(at)vdc-crnomelj.si

Bivalna enota

Majer 29
8340 Črnomelj
Tel.: 07 30 52 116
e: bivalna.enota(at)vdc-crnomelj.si
e: brigita.krizan(at)vdc-crnomelj.si
e: sabina.jaklic(at)vdc-crnomelj.si

Dnevno varstvo Lunca

Majer 29
8340 Črnomelj
Tel.: 05 93 33 804
e: lunca(at)vdc-crnomelj.si
e: andrejabr(at)vdc-crnomelj.si

Varstvo osebnih podatkov

Tel.: 07 30 52 116
e: dpo(at)vdc-crnomelj.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) v VDC Črnomelj: Brigita Križan