Podprite uporabnike Varstveno delovnega centra Črnomelj


Zbrana donatorska, sponzorska sredstva ali sponzoriranje opreme so namenjena za prostočasovno aktivnost in različne projekte, ki omogočajo uporabnikom bolj kakovostno življenje.

Donatorska sredstva lahko nakažete na: SI56011006030309225