Obvestilo o stanju v Bivalni enoti Črnomelj, VDC Črnomelj po potrjenemu pozitivnem testu SARS-cov-2


28012021141800