NOVI PANJI


Za namene ekološkega čebelarjenja v VDC Črnomelj, nas je Čebelarsko društvo Črnomelj opremilo z najbolj sodobnimi AŽ panji z notranjimi smukalniki cvetnega prahu, ki bodo postavljeni v novi čebelnjak.
Najsodobnejši AŽ panji so posebej izdelani za izvajanje ekološke apiterapije.
Panje bomo tudi opremili s panjskimi končnicami, ki so jih narisali naši uporabniki po motivih iz ljudske umetnosti.

Mag. Borut Grabrijan

direktor VDC Črnomelj