Enota Črnomelj


Danes je v enoto v Črnomlju vključenih 32 odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Z njimi delajo strokovni delavci in sodelavci. Osnovna dejavnost dnevnega varstva zajema vodenje, varstvo in zaposlitev
pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Dnevno varstvo poteka od ponedeljka do petka od 6.00 do 15.00 ure. Zaradi prostočasnih dejavnosti naše delo velikokrat poteka tudi izven delovnega časa.

S povečanjem števila uporabnikov so postajali programi varstva in dela obsežnejši in bogatejši, kar razvijamo tudi danes. Delo v VDC je prilagojeno sposobnostim in zmožnostim uporabnikov. Izvajamo več zaposlitvenih programov,
in sicer:

  • lastni program
  • kooperacijsko delo
  • papirna embalaža
  • tiskarska dejavnost

Prihodke od prodaje izdelkov namenjamo nagradam uporabnikov, nabavi novega materiala za delo in prostočasni aktivnosti.