Monthly Archives: oktober 2019


Razpis za direktorja VDC Črnomelj m/ž

V skladu z določili 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami) ter 29. in 30. člena Statuta Varstveno delovnega centra Črnomelj, je Svet zavoda dne […]